Đơn hàng tuyển dụngĐơn hàng chế biến thủy sản

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
 • Mức lương : 100.000 JPY
 • Số lượng : 7
 • Cân nặng : 40 Kg trở lên
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Hợp đồng : 1 năm
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Đơn hngf chế biến các sản phẩm pate từ thủy sản
 • Mức lương : 95.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hngf chế biến các sản phẩm pate từ thủy sản

đơn hàng nữ nuôi sò điệp
 • Mức lương : 115.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

đơn hàng nữ nuôi sò điệp

NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN THI TUYỂN THÁNG 4/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Trình độ : THPT

NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN THI TUYỂN THÁNG 4/2019

Đơn hàng nam thu hoạch rong biển thi tuyển tháng 4/2019
 • Mức lương : 156.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng nam thu hoạch rong biển thi tuyển tháng 4/2019

Đơn hàng nam chế biến thủy sản nhật bản thi tuyển tháng 4/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng nam chế biến thủy sản nhật bản thi tuyển tháng 4/2019

Đơn hàng chế biến thủy sản thi tuyển tháng 5/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Miyagi
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thủy sản thi tuyển tháng 5/2019

Đơn hàng chế biến thủy sản thi tuyển tháng 6/2019
 • Mức lương : 168.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thủy sản thi tuyển tháng 6/2019

Đơn hàng chế biến thủy sản thi tuyển tháng 6/2019
 • Mức lương : 168.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thủy sản thi tuyển tháng 6/2019

Đơn hàng chế biến thủy sản thi tuyển tháng 6/2019
 • Mức lương : 168.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thủy sản thi tuyển tháng 6/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN THI TUYỂN THÁNG 7/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN THI TUYỂN THÁNG 7/2019

ĐƠN HANGF CHẾ BIẾN THỦY SẢN THI TUYỂN THÁNG 7/2019
 • Mức lương : 125.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HANGF CHẾ BIẾN THỦY SẢN THI TUYỂN THÁNG 7/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN THI TUYỂN THÁNG 7/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN THI TUYỂN THÁNG 7/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN tháng 10/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN tháng 10/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG QUA XỬ LÝ NHIỆT tháng 11/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG QUA XỬ LÝ NHIỆT tháng 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 27
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : iwate
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 1/2020

ĐƠN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT THÁNG 7/2022
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT THÁNG 7/2022

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG TOKUTEI THỰC PHẨM THÁNG 6/2023
 • Mức lương : 230.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Wakayama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TOKUTEI THỰC PHẨM THÁNG 6/2023

ĐƠN HÀNG NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN , HÀU SÒ THÁNG 7/2023
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN , HÀU SÒ THÁNG 7/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG QUA XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 4/2023
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG QUA XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 4/2023

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×