Đơn hàng tuyển dụngĐơn hàng mới nhất

Loại tiền
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GIA CÔNG THỨC ĂN KÈM THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : gifu
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : oita
 • Nơi làm việc : Tokushima
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GIA CÔNG THỨC ĂN KÈM THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG HÀN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ TRONG CÔNG XƯỞNG THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ TRONG CÔNG XƯỞNG THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM NƯỚC THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 220.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM NƯỚC THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CỦA HÃNG TOYATA 1 NĂM. THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CỦA HÃNG TOYATA 1 NĂM. THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ DỌN DẸP VỆ SINH CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 185.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ DỌN DẸP VỆ SINH CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG ĐÀO ỦI SAN LÁP MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG .. THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÀO ỦI SAN LÁP MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG .. THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ ĐIỀU KHIỂN CÁC MÁY CẮT KIM LOẠI THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ ĐIỀU KHIỂN CÁC MÁY CẮT KIM LOẠI THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG MAY CÁC DẢI LỤA DÙNG TRONG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MAY CÁC DẢI LỤA DÙNG TRONG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG LỄ TÂN PHỤC VỤ DỌN DẸP PHÒNG THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : mie
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LỄ TÂN PHỤC VỤ DỌN DẸP PHÒNG THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 7/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 7/2024

ĐƠN HÀNG SẮP XẾP KIỂM TRA PHÂN LOẠI HÀNG HÓA THÁNG 7/2024
 • Mức lương : 185.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : nigata
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG SẮP XẾP KIỂM TRA PHÂN LOẠI HÀNG HÓA THÁNG 7/2024

ĐƠN HÀNG MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ TRẺ EM THÁNG 7/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ TRẺ EM THÁNG 7/2024

ĐƠN HÀNG MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ TRẺ EM THÁNG 7/2024
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG MAY TRANG PHỤC PHỤ NỮ TRẺ EM THÁNG 7/2024

ĐƠN HÀNG LỄ TÂN PHỤC VỤ PHÒNG DỌN PHÒNG THÁNG 7/2024
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LỄ TÂN PHỤC VỤ PHÒNG DỌN PHÒNG THÁNG 7/2024

ĐƠN HÀNG MAY TRANG PHỤC TRẺ EM THÁNG 7/2024
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : niigata
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG MAY TRANG PHỤC TRẺ EM THÁNG 7/2024

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 7/2024
 • Mức lương : 220.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Không giới hạn

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 7/2024

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT LINH KIỆN ĐIỆN THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT LINH KIỆN ĐIỆN THÁNG 4/2024

ĐƠN HÀNG 1 NĂM: SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG 1 NĂM: SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ THÁNG 4/2024

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ KIỂM TRA SẢN PHẨM LINH KIỆN THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ VÀ KIỂM TRA SẢN PHẨM LINH KIỆN THÁNG 4/2024

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 4/2024

ĐƠN HÀNG DỌN DẸP VỆ SINH TRƯỜNG HỌC THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DỌN DẸP VỆ SINH TRƯỜNG HỌC THÁNG 4/2024

ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : oita
 • Nơi làm việc : Saga
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM THÁNG 4/2024

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÁNG 4/2024

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×