Đơn hàng tuyển dụngĐơn Hàng Nông Nghiệp

Đơn hàng nông nghiệp - trồng cây
 • Mức lương : 110.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng nông nghiệp - trồng cây

Đơn hàng Nữ vắt bò sữa thi tuyển tháng 3/2019
 • Mức lương : 133.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : mie
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng Nữ vắt bò sữa thi tuyển tháng 3/2019

đơn hàng nam chăn nuôi gà công nghiệp thi tuyển tháng 3/2019
 • Mức lương : 138.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : nigata
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

đơn hàng nam chăn nuôi gà công nghiệp thi tuyển tháng 3/2019

Đơn hàng Nữ chăn nuôi gia cầm và phân loại trứng gà
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng Nữ chăn nuôi gia cầm và phân loại trứng gà

Đơn hàng nữ trồng rau tại NHật Bản thi tuyển tháng 4/2019
 • Mức lương : 156.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Cân nặng : 40 Kg trở lên
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng nữ trồng rau tại NHật Bản thi tuyển tháng 4/2019

Đơn hàng nữ nông nghiệp thi tuyển tháng 4/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 16
 • Cân nặng : 40 Kg trở lên
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Fukushima
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng nữ nông nghiệp thi tuyển tháng 4/2019

Đơn hàng nông nghiệp đi lại nhật bản thi tuyển tháng 5/2019
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Nơi làm việc : Wakayama
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng nông nghiệp đi lại nhật bản thi tuyển tháng 5/2019

Đơn hàng nông nghiệp thi tuyển tháng 6/2019
 • Mức lương : 168.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng nông nghiệp thi tuyển tháng 6/2019

Đơn hàng nông nghiệp thi tuyển tháng 5/2019
 • Mức lương : 168.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 40 Kg trở lên
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng nông nghiệp thi tuyển tháng 5/2019

Đơn hàng nông nghiệp thi tuyển tháng 6/2019
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Tochigi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng nông nghiệp thi tuyển tháng 6/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 6/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 6/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 11
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 170 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 168 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 11
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 168 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 6/2019
 • Mức lương : 132.000 JPY
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 6/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019
 • Mức lương : 125.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THI TUYỂN THÁNG 7/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG NHẬT BẢN T10/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG NHẬT BẢN T10/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP QUAY LẠI LẦN 2 THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP QUAY LẠI LẦN 2 THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG NAM NÔNG NGHIỆP 25/10/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NAM NÔNG NGHIỆP 25/10/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP NỮ 25/10/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP NỮ 25/10/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG10/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG10/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 10/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×