Đơn hàng tuyển dụngĐơn Hàng Thực Phẩm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GIA CÔNG THỨC ĂN KÈM THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : gifu
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : oita
 • Nơi làm việc : Tokushima
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GIA CÔNG THỨC ĂN KÈM THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM THÁNG 5/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : Saga
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM THÁNG 5/2024

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 5/2024
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 5/2024

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ THÁNG 5/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ THÁNG 5/2024

ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : oita
 • Nơi làm việc : Saga
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM THÁNG 4/2024

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ THÁNG 4/2024

DƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : shizuoka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

DƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 161.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Nơi làm việc : oita
 • Nơi làm việc : Saga
 • Nơi làm việc : Tokushima
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 116.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : shizuoka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 220.000 JPY
 • Số lượng : 26
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG HẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 5/2024
 • Mức lương : 177.800 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG HẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 5/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG TOKUTEI THỰC PHẨM THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 161.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukui
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Nơi làm việc : oita
 • Nơi làm việc : Saga

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG TOKUTEI THỰC PHẨM THÁNG 1/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG TOKUTEI THỰC PHẨM THÁNG 2/2024
 • Mức lương : 161.000 JPY
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Nơi làm việc : oita
 • Nơi làm việc : Shiga
 • Nơi làm việc : Tokushima
 • Nơi làm việc : Yamaguchi

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG TOKUTEI THỰC PHẨM THÁNG 2/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM LÀM BÁNH MỲ THÁNG 2/2024
 • Mức lương : 183.008 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM LÀM BÁNH MỲ THÁNG 2/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 130
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Nơi làm việc : Hyogo
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Nơi làm việc : Shiga
 • Nơi làm việc : shizuoka

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 3/2024

Đơn hàng sơ chế rong biển
 • Mức lương : 132.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng sơ chế rong biển

Đơn hàng chế biến thực phẩm liên quan đến rong biển
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : yamachu
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng chế biến thực phẩm liên quan đến rong biển

Đơn hàng chế biến thịt
 • Mức lương : 100.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Nơi làm việc : hiroshima

Đơn hàng chế biến thịt

Đơn hàng sản xuất bánh kẹo
 • Mức lương : 110.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : fukui
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng sản xuất bánh kẹo

Đơn hàng nam, nữ đóng gói thực phẩm nhật bản
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 13
 • Chiều cao : Nam 165cm, Nữ 150cm trở lên
 • Cân nặng : Nam 55kg, Nữ 42kg trở lên
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Hiroshima
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng nam, nữ đóng gói thực phẩm nhật bản

đơn hàng đóng gói công nghiệp
 • Mức lương : 120.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

đơn hàng đóng gói công nghiệp

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kagawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 6/2022

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×