Đơn hàng tuyển dụngĐơn hàng xây dựng

ĐƠN HÀNG ĐÀO ỦI SAN LÁP MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG .. THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÀO ỦI SAN LÁP MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG .. THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 7/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 7/2024

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 7/2024
 • Mức lương : 220.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Không giới hạn

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 7/2024

ĐƠN HÀNG LẮP DỰNG GIÀN GIÁO VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP DỰNG GIÀN GIÁO VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2024

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 4/2024

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÁNG 4/2024

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 4/2024

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP DỰNG CỐT THÉP ĐỂ LÀM BÊ TÔNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP DỰNG CỐT THÉP ĐỂ LÀM BÊ TÔNG THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Rikudai

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP, DỰNG CỐT THÉP LÀM BÊ TÔNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 185.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Suzuki

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP, DỰNG CỐT THÉP LÀM BÊ TÔNG THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG LẮP DỰNG GIÀN GIÁO THÁNG 5/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG LẮP DỰNG GIÀN GIÁO THÁNG 5/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 186.242 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY THÁNG 1/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 168.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 1/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 253.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP THÁNG 3/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THI CÔNG CỐP PHA THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 177.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THI CÔNG CỐP PHA THÁNG 3/2024

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 6/2023
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 6/2023

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2023

ĐƠN HÀNG TOKUTEI CỐT THÉP THÁNG 6/2023
 • Mức lương : 230.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ehime
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TOKUTEI CỐT THÉP THÁNG 6/2023

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT LẮP ĐẶT THẠCH CAO THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 178.014 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT LẮP ĐẶT THẠCH CAO THÁNG 12/2023

ĐƠN HÀNG THỢ CỐP PHA THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 850
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm
 • Nơi làm việc : Algeria

ĐƠN HÀNG THỢ CỐP PHA THÁNG 12/2023

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY, TRÁT, ỐP LÁT
 • Mức lương : 850
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Algeria
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY, TRÁT, ỐP LÁT

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT CỐT THÉP VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 185.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT CỐT THÉP VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 12/2023

ĐƠN HÀNG LẮP GHÉP GIÀN GIÁO VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP GHÉP GIÀN GIÁO VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 12/2023

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×